500 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo BEDAVA!

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

VETİBA.COM MÜŞTERİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

İBA PET MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (vetiba.com) olarak; özel hayatın, kişisel
verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini önemsiyoruz. Vetiba, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (KVKK) kapsamında ve yürürlükteki mevzuata aykırı olmaksızın kişisel verilerinizi
işlemektedir. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade
etmektedir. Vetiba.com Müşteri Aydınlatma Bildirimi, KVKK kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve
korunması hususundaki hassasiyetimizi açıklamaktadır.
1- VERİ SORUMLUSU
Vermiş olduğumuz hizmetler esnasında toplanan ve işlenen kişisel bilgilerin veri sorumluları Konaklı Mah. 17_1.Sokak No:14Z01 Alanya/Antalya adresinde bulunan, İBA PET
MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dir. Vetiba’ya ibapetas@gmail.com e-posta adresinden,
02425652545/05353155507 nolu telefon numarasından ve ibapetmalzemeleri@hs01.kep.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
2- TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER
Kişisel bilgileriniz, hizmet ve ürünlerimizin sunulmasındaki devamlılığın sağlanması, hata ve
eksikliklerin önüne geçilmesi ve standartlarımızın iyileştirilmesi amacıyla toplanmaktadır. Belirli
bilgileri vermemeyi tercih ettiğiniz takdirde Vetiba’nın hizmetlerinden eksiksiz bir şekilde
faydalanamama ihtimalini hatırlatmak isteriz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddesi ve devamı hükümleri, açık rıza,
Vetiba’nın meşru menfaati, Üyelik/Müşteri Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda Bilgi güvenliği,
Finans ve muhasebe, İletişim, Lojistik, Mal/hizmet satış, Müşteri ilişkileri yönetimi dahil ve bunlarla
sınırlı olmamak üzere Vetiba’nın vereceği tüm hizmetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve
kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Kimlik Bilgileri, İletişim bilgileri ve sair kişisel veriler
işlenebilmektedir.
Topladığımız kişisel veriler aşağıdaki gibidir:
Kullanıcı/Müşteri bilgileriniz, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, teslimat adres
ve adres tarifi, talimat bilgileriniz ve ayrıca bildirilmesi durumunda cinsiyet, doğum tarihi, T.C.
Kimlik Numaranız, evcil hayvan bilgileriniz, sipariş ve fatura bilginiz, işlem geçmişi kayıtları, bilgi,
şikayet, beğeni ile sair beyan/yorum/talep/bildirimlere dair kayıtlar, telefon ve çağrı merkezi ile
yapılan sesli ve görüntülü görüşme kayıtları, herhangi bir şekilde tarafımızla paylaşılan her türlü sair
bilgiler, değerlendirmeler, yazılı, işitsel ya da görsel kayıtlar, paylaştığınız sair belgeler, fotoğraflar,
videolar, tarafınızca yapılan ödemelere veya bizzat paylaşmanız durumunda ödeme yöntemlerine ait
bilgi ve belgeler, kayıtlı kredi kart, DEBIT kart bilgileriniz, hizmet aldığınız esnada kullanılan cihaz
bilgileri, IP adres bilgileri, çerezler ve diğer tekil tanımlayıcılara ait bilgiler, şifre ve parola bilgileri,
erişim kayıtları, e-posta-Google-Facebook-Twitter vb. giriş yönetimi bilgileri ve tarafınızca
paylaşılması halinde arkadaşlarınızın ve diğer 3. kişilerin e-posta adresleri, sair kişisel bilgiler ve
fotoğraflar, kimlik ve faaliyete ilişkin bilgiler ve belgeler; kurumsal ve finansal, vergisel bilgi ve
kayıtlar dahil olmak üzere benzeri bilumum bilgiler ile Vetiba’nın hizmetlerinin iyileştirilmesi ve
sorunsuz bir şekilde devamı için sonradan daha edinilecek veya güncellenecek bilgi ve kayıtlar.
3- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddesi ve devamı hükümleri,
açık rıza, Vetiba’nın hukuki menfaati, Üyelik/Müşteri Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda fiziki veya
elektronik ortamda doldurulan veya onaylanan üyelik/müşteri ve/veya sipariş formu vasıtasıyla, mal
ve hizmetler için merkez ve şubelerimizde veya elektronik ortamda arama yaptığınızda, bilgi
sunduğunuzda veya iletişim kurmanız halinde, bir anket, destek/yardım/bilgi talebi, beğeni, şikayet veya yorum panosu doldurulduğunda veya fiziki ve elektronik ortamda iletişime geçilen sair her türlü
vasıtayla elde edilmektedir.
4- KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Vetiba’nın hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi, denetlenmesi, sürekliliğinin sağlanması, fiziki veya
elektronik altyapıların düzenlenmesi ve diğer zaruri işlemler nedeniyle hizmet aldığımız ve birlikte
çalışmak durumunda olduğumuz iştiraklerimiz, iş ortaklarımız ve diğer hizmet sağlayıcılarla sürekli
veri akışı söz konusu olabilmektedir. Mal ve hizmetlerin sunulmasına dair taahhütlerimiz ve kanuni
yükümlülüklerimiz ve şirket vizyonumuz gereği kaliteli ve güvenli hizmetin sunulabilmesi adına
kişisel verilerinizin güncel ve geçerli olması büyük önem arz etmektedir.
Bu doğrultuda
Kişisel veriler, KVKK m.8/2-a maddesi ve devamı hükümleri ile sair mevzuat uyarınca açık rızanız
aranmaksızın aşağıda izah edilen şekilde aktarılabilecektir.
- Finans ve muhasebe süreçlerinin takibi ve devamı için mali müşavir, muhasebeci ile
paylaşılabilecektir.
- Mal ve hizmetlerin sunulması amacıyla kargo şirketi, özel kurye, (3. kişiden tedarik
durumunda) satın alınan ürünün satıcısı veya hizmet sağlayıcı 3. Kişiler ile paylaşılabilecektir.
- Yürürlükteki mevzuatta belirlenen veya sözleşmesel yükümlülüklerin ifası, denetlenmesi ve
salahiyeti için düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri vb. yetkili
kurum ve kuruluşlar, avukatlar, denetçiler, Bağımsız denetim, gümrük, mali
müşavir/muhasebe, vergi danışmanları, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları,
topluluk şirketlerimiz, iştiraklerimiz, danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler ve
iş ortakları, iştiraklerimiz, özel entegratörlerle, çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortaklarımız,
müşteri destek hizmeti veren hizmet sağlayıcılarımız ve diğer İş ortaklarımız, danışmanlarımız
ve hizmet sağlayıcılarımız, bankalar, e-fatura iş ortağı, özel entegratör, bağımsız denetim,
gümrük, teknoloji şirketleriyle ile paylaşılabilecektir.
Vetiba tarafından sunulan mal ve hizmetlerin güvenirliği ve güvenliği açısından, İnternet Alışverişi ara
yüzü kanalıyla ilgili banka ve bilgisayar arasında gerçekleşmekte olup, üye/müşteri tarafından bizzat
paylaşılmadığı sürece, üyelerin/müşterilerin kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde İBA PET
MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait sunucularda saklanmamakta ve kayıt altına
alınmamaktadır.
5- KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARIMI
Mal ve hizmetlerin sunulması amacıyla kullanılan yönetim bilişim sistemleri, iletişim teknolojileri ve
ilgili yazılımlar, çevrimiçi bağlantı ve toplantı uygulamalarına ait alt yapı, veri tabanı ve sunucular
yurt dışında bulunabilmektedir. Vetiba tarafından hizmetin bu şekilde verilmesi veya Müşteri’nin bu
kanallar üzerinden talepte bulunması durumunda, verilecek hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesi
esnasında kişisel verilerin yurt dışına aktarılması söz konusu olabilecektir.
6- VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU HAKKI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11 ve 13. maddeleri ve devamı hükümleri ile Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ doğrultusunda kişisel verilerinizle ilgili
sorularınızı ve taleplerinizi mevzuatta öngörülen koşulları sağlayacak şekilde Konaklı Mah. 17_1.Sokak No:14Z01 Alanya/Antalya adresine kimlik ibrazı ile şahsen yazılı başvuru veya noter kanalıyla gönderilecek yazı ile veya
ibapetmalzemeleri@hs01.kep.tr Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden veya ibapetas@gmail.com e-posta adresinden
iletebilirsiniz.

Tarafımıza ileteceğiniz soru ve talepleriniz en geç 30 (otuz) gün içinde mevzuat gereği bir maliyet
gerektirmediği takdirde ücretsiz olarak sonuçlandıracak aksi takdirde Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilebilecektir.
7- DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER
İşbu Müşteri Aydınlatma Bildirimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair yasal
mevzuat kapsamında hazırlanmış olup, Vetiba, mevzuat değişikliği veya kişisel veri işleme
politikasındaki değişiklikler ile diğer ihtiyaçlar doğrultusunda aydınlatma bildiriminde değişiklik ve
güncelleme hakkını saklı tutar.
Güncellenme Tarihi: 01/01/2024

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et